ພື້ນທີ່ກວດກາ QCShenglin ມີທີມງານ QC ທີ່ມີປະສົບການແລະພະນັກງານກວດກາຫຼາຍຄົນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນທັງ ໝົດ ມີຄຸນນະພາບກ່ອນການຂົນສົ່ງ. ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ກວດກາທຸກໆຜະລິດຕະພັນແລະສືບຕໍ່ໄປທີ່ packaing ຕໍ່ໄປແມ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ແລະເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ.