ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ສັງຄົມ Activitiesບໍລິສັດ Sheງlin ສະ ໜອງ ກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ພວກເຮົາຈະກະກຽມເຄື່ອງນຸ່ງ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ພວກເຮົາຈັດການປະຊຸມສະ ເໝີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກທີມງານແຕ່ລະຄົນຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວແລະປັບປຸງຕົວເອງ.


TrainiSheງlin Company provides a series of pre-job trainiງ and monthly skills improvement after entry. We focus on the development of employees, provide monthly trainiງ and opportunities to go out to expand, and arraງe team cooperation activities, hopiງ that the employees can grow together with our company.